Skoleturné om vold i hjemmet

Skjermbilde8

Tonna Brix, som betyr et tonn med murstein, er to unge menn, Hakan Pandul og Kenneth Holt, som rapper og synger samfunnsengasjerte tekster. Teksten på låten Vendepunkt, som også er blitt en musikkvideo, er basert på artistenes egne erfaringer med å være vitne til vold i hjemmet og det å måtte flykte. Et av medlemmene har bodd over et år på et av landets krisesentre, så han kjenner krisesenterets arbeid han synger om.

Hakan Pandul og Kenneth Holt har vist hvordan musikk og kunst kan være både sterke virkemidler og hjelpmidler i arbeidet mot vold mot kvinner og barn.

Skoleprosjektet «Vendepunkt 2017» har som mål å påvirke holdninger og mane til handling, slik at hjemmet og oppveksten kan være trygg for alle barn. -Vi vil bryte voldssirkelen og fjerne de tabuer som er knyttet til den volden vi vet at mange tusen barn opplever i sine hjem, forteller Hakan og Kenneth. Barn og ungdom har rett til å leve i et samfunn som gir trygghet og utviklingsmuligheter. Vi vet at det å leve i et hjem med vold gir store skader for barns liv og helse.

Tonna Brix ønsker å tilby skoler en temadag, der de gjennom sang og foredrag forteller om sine liv, hvilken hjelp de har fått, og ikke minst metodene de har brukt for å bearbeide de traumatiske opplevelsene av å vokse opp i en familie med vold og rus.

Hvis dere ønsker å bestille en konsert eller bare ønsker mer informasjon ta kontakt med:
Kenneth Holt (hajoken@hotmail.com)
Prosjektleder i Vendepunkt kampanjen
Tlf: 957 933 86

Prosjektet er støttet av justis- og beredskapsdepartementet og er et samarbeid mellom Tonna Brix og Krisesentersekretariatet.

Publisert 14.06.17

13 184 kommentarer til «Skoleturné om vold i hjemmet»