FNs kvinnekommisjonsmøte i New York

CSW61 Banner-EN

Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter. I år var hovedtemaet til FNs kvinnekommisjon kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring. Andre underliggende temaer er FNs bærekraftsmål og styrking av urkvinner. FNs bærekraftsmål fem og åtte tar sikte på å utrydde all form for diskriminering mot kvinner og fremme økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle innen 2030. For å nå disse målene må også vold mot kvinner bekjempes. FNs Kvinnekommisjon (CSW) er nå avsluttet og sluttdokumentet fra møtet er ferdigforhandlet. Krisesentersekretariatet ved Lone Alice Johansen var tilstede på FNs Kvinnekommisjon i New York i delegasjonen til FOKUS Forum for women and development.

Tomme stoler på FNs kvinnekommisjonsmøte

Under Kvinnekommisjonens første dag  holdt Krisesentersekretariatet et møte sammen med Kvinnefronten, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner og FOKUS som egentlig skulle vært arrangert av vår partnerorganisation gjennom mange år, Masimanyane Women’s Rights International, fra Sør-Afrika om vold mot kvinner. De kom ikke til New York i år i solidaritet med de mange kvinner som er nektet visum for å delta pga USAs innreiseforbud, som truer arbeidet for å bedre kvinners rettigheter. Les blogginnlegg om dette skrevet av Hanna Rummelhoff fra JURK og Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet.


Vold stenger dører til arbeidslivet

Å være i arbeid er verdifullt. Arbeid gir uavhengighet, økt sikkerhet, sosial tilhørighet og selvtillit. Kvinner som utsettes for vold er i stor grad stengt ute fra arbeidslivet og mister dermed disse godene. Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i arbeidslivet og i samfunnet som helhet. Vold mot kvinner gir dårlig helse, både psykisk og fysisk. Men ikke bare hindrer volden kvinner i å jobbe, den gjør også annen samfunnsdeltakelse vanskelig. Dette er i siste instans et demokratisk problem.

Under et av seminarene på FNs Kvinnekommisjonsmøte arrangert av FOKUS og Sametinget, får vi vite at forekomsten av voldsutsatthet blant samiske kvinner er svært høy. Seminaret setter fokus på vold mot urkvinner. Den ny-lanserte rapporten fra NKVTS «Om du tør å spørre, tør folk å svare» om hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn ble presentert. «Vi samiske kvinner og jenter ønsker å bryte tausheten, men vil resten av samfunnet lytte til oss?» ble det sagt under seminaret. Les blogginnlegg om dette skrevet av Lone Alice Johansen ved Krisesentersekretariatet.

Prostitusjon er ikke en jobb

Både seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, menneskehandel og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn over hele verden. FNs kvinnekommisjons hovedtema i år, kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring, åpner også opp for at bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel settes på dagsorden.

Sveriges likestillingsminister Åsa Regnér var tydelig under sitt offisielle innlegg den første uken av kvinnekommisjonsmøtet. «Prostitusjon kan aldri ses på som en jobb. Prostitusjon er alltid utnytting», sa hun. Hun fulgte opp med å si at «Sverige oppfordrer flere land til å vedta lovgivning som kriminaliserer personer som kjøper sex og gi et tilstrekkelig hjelpetilbud til personene som blir utnyttet. Slik skifter man skyldspørsmålet og det kriminelle fokuset fra personen som blir utnyttet til personene som kjøper og bidrar til å opprettholde markedet». Les blogginnlegg om dette skrevet av Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet.


Gruppebilde FOKUS delegasjon 1 (2)
FOKUS delegasjonen
FOTO: Mette Moberg, FOKUS.

IMG_3868
Seminar arrangert av FOKUS og Sametinget om vold mot urkvinner

IMG_3879
Krisesentersekretariatet og JURK er på besøk hos et krisesenter i New York arrangert av Rachel Eapen Paul fra LDO.

IMG_3916
FNs nye generalsekretær António Guterres lyttet til kvinneorganisasjonene under FNs kvinnekommisjons siste dag.


Publisert: 27.03.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.