Gi et bidrag

Du kan støtte vårt arbeid ved å opprette en innsamlingsaksjon på Facebook, gi et bidrag på Vipps eller til vårt kontonummer. 

Krisesentersekretariatet får henvendelser fra personer som ønsker å støtte arbeidet vårt. Vi har derfor gjort det mulig å opprette innsamlingsaksjon på Facebook, opprettet et nummer på Vipps og konto for bidrag.

/ Om KSS


Gi et bidrag til voldsutsatte på krisesentrene i Norge!


– Ved å opprette en innsamlingsaksjon på Facebook.

– Gi et beløp til Krisesentersekretariatet på Vipps til nummer 22257.

– Gi et beløp til kontonummer 1607.43.15031.

Takk for at du ønsker å gi et bidrag! Med din støtte kan vi gi voldsutsatte og deres barn en vei ut av et liv med vold og overgrep!