16 dagers-aksjonen 2016

16_days

Lurer du på hvilke aktiviteter vi har rundt årets 16 dagers-aksjon mot vold mot kvinner?

I 16 dager, fra 25. november (FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner) til 10. desember (menneskerettighetsdagen), har organisasjoner m.fl. markeringer, aksjoner, temamøter, foredrag, stands, leserinnlegg og lignende for å bekjempe vold mot kvinner. Krisesentersekretariatet har under aksjonsperioden ulike kampanjer og aktiviteter med flere samarbeidsaktører. Her er noen av de planlagte aktivitetene i 2016:

Taushet tar liv

Kampanje mot vold og partnerdrap som lanseres den 25. november. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Krisesentersekretariatet (KSS) står bak kampanjen som startet i 2014. Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. Alle kommuner har det samme ansvaret for å stoppe vold og hindre drap. Hvem du er og hvor du bor skal ikke ha betydning for hvor god beskyttelse du får. Temaet i år er kvinner og barn på flukt med fokus på rettigheter og samarbeid. Målet er at flere engasjerer seg og får vite mer om hvordan man kan bidra med å varsle, forebygge, beskytte og samarbeide for å forhindre dødelig kjønnsbasert vold. Sammen kan vi legge større press på politikerne, stoppe volden og hindre partnerdrap. Kampanjen ønsker også å løfte krisesentrene som lokale kompetansesentre. Les mer om kampanjen her: taushettarliv.no.

Kampanjens aktiviteter:
– Oppstartsmøte med kampanjens ekspertgruppe den 23. september 2016.

– Nettkampanjen i sosiale medier består av filmklipp og filmsnutter fra ekspertgruppen 25. nov. – 10. des. 2016

– Tre regionale møter etter modell fra møtet som ble holdt på Midt-Tromsø krisesenter i 2015. Det første regionale møtet er et frokostmøte på Oslo krisesenter den 25. november. Deretter vil KSS og LDO besøke Krisesenteret i Salten den 29. november og Sogn og Fjordane krisesenter den 1. desember. Krisesentrene inviterer da lokalt fra politi, politikere, fylkesmannen eller andre.

– Frokostmøte den 8. desember med overlevering av kampanjens krav og Krisesentersekretariatets rettighetspris

Mer informasjon kommer! Følg med!

Kampanje med LO

Planleggingen av årets kampanje med LO er i gang og brosjyrer vil gå i trykken den 1. nov. LO sentralt vil stå for utsendelse av brosjyrer til krisesentrene. Vi oppfordrer alle til å markere seg i perioden og til lokalt samarbeid med LO og deres forbund. Se tidligere LO kampanjer her!

Rød knapp kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER

Den 25. november i år blir det Rød knapp konferanse på Ingeniørenes hus i Oslo. Konferansen heter «Tale er gull- DU plikter å stoppe vold mot kvinner» og har avvergeplikten som tema. Krisesentersekretariatet har vært representert i arrangementskomiteen for konferansen. Følg med på kampanjens facebookside for mer informasjon og program: trykk her!

På morgenen den 25. november vil kampanjegruppen gjennomføre morgenaksjon med utdeling av røde knapper ved Nasjonalteateret fra kl. 08-09. Vi oppfordrer også dere som ikke befinner dere i Oslo til å gjennomføre lignende  morgenasjoner med knappeutdeling i deres lokalmiljø.

Rød knapp kampanjen har knapper som er dekket av justis- og beredskapsdepartementet til å dele ut gratis til 16 dagers aksjonen. Medlemmer av Krisesentersekretariatet som bestiller, kan få 200 stk knapper hver gratis dersom de bestilles gjennom post@krisesenter.com. Andre kan bestille knapper via stoppvoldmotkvinner@gmail.com

Fakkeltog

Det vil også i år arrangeres et tverrpolitisk fakkeltog den 25. november i anledning FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner og starten på 16 dagers aksjonen. Vi oppfordrer dere til å arrangere lignende arrangement rundt om i landet. Følg med for mer informasjon vedrørende årets fakkeltog i Oslo.

Publisert: 25.10.2016

14 258 kommentarer til «16 dagers-aksjonen 2016»