Voldens nye arenaer

Felles nordisk pressemelding fra Nordiske kvinner mot vold 2015 – Over 300 personer, majoriteten kvinner fra krisesentrene i de nordiske landene, var samlet 4. til 6. september i Stockholm til den 22. konferansen “Nordiske kvinner mot vold”.

Under årets tema “seksualisering av det offentlig rom” ble ulike problemstillinger belyst, og ikke minst de konsekvensene dette har for både unge og voksne kvinner.

Carolina Øverliens nye forskning fra Norge viser at tenåringsjenter opplever mye grov vold i nære relasjoner utenfor familien. Denne volden er i stor grad knyttet til nye digitale, sosiale, medier. Gamle temaer får ny form på nye arenaer. Kontroll, som er en velkjent måte å utøve vold på, gjøres nå, i tillegg til på tradisjonelt vis, gjennom sosiale medier. Trusler om å spre bilder både online og til familien brukes som pressmiddel mot jenter. Flere innledere har snakket om hvordan bilder av jenter spres på nettet, både ekte eller manipulerte bilder, og som gjør enorm skade på den som utsettes for det. Samtidig som det skaper frykt blant jenter for at det skal skje med dem også. Jenter som får bilder av seg spredt på nett får skylden for det selv. Der har vi en stor jobb å gjøre med å plassere ansvaret der det skal være. Slutshaming har drevet jenter i døden.

Det kjønnede aspektet ved vold kommer ikke fram uten å se på helheten av volden. Det er ikke nok med rene prevalensstudier av forekomst av vold. Spørsmål som hva følte du, hva skjedde etterpå, hvor skadet ble du etc. må stilles. En stor majoritet av utsatte jenter rapporterer kun negative reaksjoner, mens to tredeler av guttene rapporterer positive eller nøytrale reaksjoner. Denne kunnskapen må få konsekvenser for hvordan volden forstås og håndteres, og for hvordan forebygging gjøres.

I prostitusjonsfeltet er det også sterke krefter som vil avkjønne fenomenet. Pro-prostitusjonslobbyen vil ikke snakke om kjønn, men det frie valg for begge/alle kjønn til å selge og kjøpe sex om de vil. Et valg som ikke er fritt, og som er svært skadelig. Mest av alt for den enkelte kvinnen, men også for samfunnet. Hvordan samfunnet ser på prostituerte, påvirker samfunnets syn på kvinner.

Tove Smaadahl holder Norges landpresentasjon

Flere innledere på konferansen var opptatt av spennet mellom individ og struktur. Tidligere likestillingsminister i Sverige, Margareta Winberg var tydelig da hun åpnet konferansen: “Strukturer bekjempes ikke privat, av individer, men av politikk”.

I løpet av konferansen har kunnskap om konsekvenser av seksualisering av det offentlige rommet kommet tydelig fram. Denne seksualiseringen virker negativt på unges helse, og den øker voldshandlinger og overgrep.

Nordiske kvinner mot vold krever at politikere tar sitt ansvar, og tar på alvor de samfunnsstrukturer som opprettholder volden mot kvinner, og som tar nye former gjennom ny teknologi. Kunnskap om digitale mediers sammenheng med vold må inn i skolene. Myndighetene må starte informasjonskampanjer rettet mot ungdom. Og det må satses mye mer på forebyggende arbeid, med forståelse for at kjønn har betydning.

Nordiske kvinner mot vold 2016 arrangeres i Norge om ett år.

Last ned pressemelding