Tale er gull – du plikter å stoppe vold mot kvinner

14712811_1133663436681387_5394261621956729953_o

På FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner arrangerer Alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner, gratis konferanse på Ingeniørenes hus i Oslo.

Med jevne mellom blir vi gjennom media gjort oppmerksomme på drap i nære relasjoner. Noen av disse kunne kanskje vært unngått dersom noen rundt hadde meldt fra. Kirkenesdrapene nå i høst, der en kvinne og hennes sønn ble drept, er et eksempel på en slik tragedie. Slike saker reiser i noen tilfeller spørsmål om drapene kunne ha vært forhindret. Var det mulig for noen å melde fra slik at tragedien kunne vært unngått? Under etterforskingen av Kirkenesdrapene ble det også stilt spørsmål om politiet hadde sviktet.

Avvergeplikten inntrer når du finner det sikkert eller mest sannsynlig at grove straffbare forhold vil finne sted. (Strl. § 196). Plikten gjelder alle, ikke bare offentlige instanser, men også deg og meg som privat- personer. Plikten innebærer for eksempel at man skal gi varsel til politiet, barnevernet eller andre personer som kan gripe inn. Det er også straffbart å medvirke til brudd på avvergeplikten, for eksempel ved å overtale noen til ikke å kontakte barnevernet.

Når avvergeplikten inntrer, opphever den en eventuell taushetsplikt. Dette kan i noen tilfeller innebære problematiske grensedragninger, spesielt i yrker der tillitt og nettopp taushetsplikten er avgjørende for den jobben som skal gjøres. At taushetsplikten må vike i disse tilfellene er nødvendig for å kunne beskytte de som utsettes for grove overgrep.

Tid: Fredag 25. november, kl. 12.00-15.00, med lunsj fra kl. 11.30
Sted: Ingeniørenes hus i Oslo, Kronprinsens gate 17
Arrangør: Alliansen Rød knapp –Stopp vold mot kvinner består av Virke, Reform – Ressursenter for menn, Jurk – Juridisk rådgivning for kvinner, Digni, Islamsk Råd Norge, Den norske kirke, Norske Kvinners Sanitetsforening og Krisesentersekretariatet.

Arrangementet er støttet av Justis- og beredskapsdepartementetet.

Les programmet her

Vel møtt!

Publisert: 15.11.2016