Styret

Styret

Styret innehar arbeidsgiveransvaret for de ansatte og det overordnede økonomiske ansvaret for organisasjonen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for styrets mandat og funksjon.

Styret består av 5 valgte representanter med personlig vara fra samme region.

2 representanter fra region sør/øst
2 representant fra region nord
1 representant fra region vest

Styret konstituerer seg på første møte etter årsmøtet og velger styreleder og nestleder.