Rød knapp «Stopp vold mot kvinner»

Rød knapp

Islamsk råd, Reform – ressurssenter for menn, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Pensjonistforbundet, Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Virke, Den Norske kirke og Krisesentersekretariatet opprettet et nettverk der målet var å lage en kampanje som har som mål å bli en folkebevegelse mot vold mot kvinner.

I januar 2013 ble Rød Knapp-kampanjen lansert med en større pressekonferanse i Oslo. En rød knapp ble valgt som symbol, da fargen rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. De fire hullene i knappen symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette: rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning. Kampanjen har fått mange profilerte mennesker, både av politikere, akademikere og nærings- og kulturlivet som viktige ambassadører for kampanjen.

Målsettingen for kampanjen er:
– at alle politikerne på Stortinget skulle bære knappen fram til valget for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold og jobbe politisk for en reell likestilling mellom kjønnene
– at vold mot kvinner er en så viktig sak at vi får bred politisk enighet om å handle
– at Rød Knapp kampanjen skal være en folkeaksjon mot vold mot kvinner
– at alle skal bære en Rød knapp for å vise sin støtte i kampen mot vold mot kvinner
– gi informasjon og opplysninger om tematikken
– være synlig
– arrangere ulike aksjoner, møter og konferanser

Kampanjen opprettet en Facebookside som fikk over 7000 likes (nå over 17 000), og det er i løpet av året delt ut 110 000 røde knapper. Gjennom kampanjeperioden har flere kvinner stått fram og fortalt om de overgrep de har vært utsatt for som igjen kan bidra til at flere søker hjelp og at skam og tabuer blir fjernet. Kampanjen har siden oppstart vært svært synlig i media, og siden oppstart i januar finner vi 161 treff i aviser, magasiner, TV og radio. Det har også vært arrangert ulike aksjoner, møter og konferanser både sentralt i Oslo og lokalt. Kampanjen har også tilsluttet seg en del andre aksjoner og arrangement.

#StoppVoldMotKvinner
#Rødknapp
#Rødstrømpe

www.facebook.stopp.vold.mot.kvinner

Statusrapport 2012 – 2017