Rapporter

Krisesentersekretariatet og krisesentrene har utarbeidet en rekke rapporter og hefter som gir innsikt og kunnskap om krisesentrenes arbeid og vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.


/ Brosjyrer 
Filmer


Første dag var jeg redd, men glad også
Om bokollektivets faglige tilnærminger i arbeidet med unge minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap
Rapport, Oslo krisesenter, 2011
Språk: Norsk

Kjønnslikestilling, sikkerhet og kvalitet
Om samlokalisering av krisesentertilbud for voldsutsatte kvinner og menn
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2010
Språk: Norsk

Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel – En utfordring
Om historiene til kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel, utfordringene samfunnet står ovenfor og ytterligere tiltak for å møte kvinnenes behov.
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2009
Språk: Norsk og Engelsk (se nedenfor)

Jubileumsheftet «Kvinnerommet»
Om krisesenterbevegelsens arbeid gjennom 30 år.
Hefte, Krisesentersekretariatet, 2008
Språk: Norsk

Ny i Norge
Om erfaringer med arbeidet med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.
Rapport, Oslo krisesenter, 2008
Språk: Norsk

Hjelperens rolle 
Om hjelperens rolle i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn.
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2007
Språk: Norsk og engelsk

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen
Om hvordan tillitsvalgte og bedrifter kan bistå voldsutsatte kvinner med hjelp og informasjon om muligheter og rettigheter.
Hefte, LO og Krisesentersekretariatet, 2007
Språk: Norsk og Engelsk

De får meg til å føle at jeg hører til blant folk
Om krisesentrenes arbeid i møte med kvinner utsatt for menneskehandelen
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2006
Språk: Norsk

Voldsutsatte kvinner med funksjonshemning
Om kommunenes tilbud til voldsutsatte kvinner med funksjonshemning
Rapport, Krisesentersekretariatet og Nettverk for kvinner med funksjonshemning, 2006
Språk: Norsk 

Voldsutsatte kvinner med funksjonshemning
Om tilbudet kommunene gir til voldsutsatte kvinner med funksjonshemning
Rapport, Krisesentersekretariatet og Nettverk for kvinner med funksjonshemning, 2003
Språk: Norsk

Når kvinnen er funksjonshemmet
Om voldsutsatte kvinner med funksjonshemning
Rapport, Krisesentersekretariatet og Nettverk for kvinner med funksjonshemning, 2003
Språk: Norsk

Livsmuligheter?
Om selvmord og selvmordsforsøk blant voldsutsatte
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2003
Språk: Norsk

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten
Om vold mot unge jenter – rettet mot ungdom fra 12-18 år
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2002
Språk: Norsk

Drømmen om det gode liv
Om utenlandske kvinner, gift med norske menn, som måtte flykte til et krisesenter
Rapport, Krisesentersekretariatet, 2002
Språk: Norsk og Engelsk (Se nedenfor)


Challenging the ad hoc Norwegian approach to eliminate trafficking in women
Report, The Secretariat of the Shelter Movement, 2009

The Role of the Helper
The Secretariat of the Shelter Movement, 2009

Minimumstandard requirements for the member shelters’ content and assistance facilities
Report, The Secretariat of the Shelter Movement, 2006


Dreaming of the good life –
 a report on foreign national women, married to Norwegian men, who had to seek refugee in the shelters
Report, The Secretariat of the Shelter Movement, 2002


Send e-post til post@krisesenter.com for bestilling av materiell.