Definisjon av fysisk/psykisk vold mot kvinner.

 

Det mest åpenbare maktsystemet i et menneskes liv er familien. Det er innenfor rammene av familielivet at mest vold finner sted. 

Fram til1868 hadde mannen en lovfestet rett til å utøve vold mot sin kone hvis hun ikke oppførte seg etter mannens ønske.

Mannens rettigheter var styrt av samme lovparagraf som jordeierenes rettigheter til sine tjenestefolk. Retten til voldsbruk fulgte mannen.

Fysisk og psykisk vold har en klar funksjon.

 

Vold er makt, et middel til å oppnå eller opprettholde makt, og gjennom  den angst  og avmakt som volden gir, er den et effektivt maktmiddel.

 

Vold mot kvinner handler ikke først og fremst om et enkeltstående tilfelle, men det er en prosess som omfatter en systematisk, hyppig og brutal bruk av fysisk og psykisk makt. I et mishandlingsforhold utvikler det seg et skjevt maktforhold der den som mishandler tar kontroll og styring over livet til den som blir mishandlet. Ved at maktbalanse forskyves vil den enes mulighet til kontroll økes på bekostning av den andre og angst skapes. En slik prosess vil kunne påføre kvinnen følelse av skyld og skam, samt isolering fra andre og tapt selvtillit.

 

I et vidt perspektiv :

".... enhver bruk av fysisk- og eller psykisk makt som hindrer andre å handle, tenke eller føle som de vil, eller få andre til å gjøre noe mot sin vilje......"

 

Vold mot kvinner tar mange ulike former avhengig av hvilken sosial sammenheng den foregår innenfor. Til sammen utrykker de den mest ekstreme del av kvinneundertrykkelsen i vårt samfunn. Volden viser seg blant annet ved:

 - fysiske skader i form av slag, spark, brudd, brennmerking, knivstikking, kvelning osv. Dette er de mest  åpenbare synlige tegn på kvinnemishandling.

 

Mange mener de ikke er berettiget til å oppsøke et krisesenter før de har blåveis å vise fram.

Men vi definerer den psykiske volden som kvinner blir utsatt for som like alvorlig og undertrykkende. Kvinner blir psykisk mishandlet gjennom psykisk plaging, ekstrem kontroll av adferd og økonomi, isolering og systematisk nedbryting  av kvinnens selvtillit.

Det starter med sjalusi - hvor har du vært ? - hvem dansa du med ? - hvorfor ble du så lenge ?- hva gjorde du ? - du er ikke glad i meg osv.

Så går det over i kontrollfasen - han ringer deg på jobben eller hjem for å sjekke om du er der - han vil kjøre og hente selv om du ikke ønsker det - vil ha deg hjemme hos seg hele tiden - han tar med telefonen på jobb slik at du ikke får ringt til noen - du må være med ham på jobb osv.

Beskyldningsfasen - du er dum, stygg, frigid, håpløs, kan ingen ting om barn, husarbeid - venner og slekt er håpløse osv.

Voldsfasen - Han kjefter og er høyrøstet, knuser ting i sinne, sparker til møbler, dører, truer med å drepe deg eller seg selv, truer med å anmeld deg til barnevernet hvis du går osv.

Når en kvinne avstår fra mye av den ytre utfoldelsen som tidligere gav henne innhold og bekreftelse, krymper også den indre selvfølelsen.

 

- seksuelle handlinger påtvunget kvinner mot deres eget ønske. Incest og voldtekt er ekstreme former for seksuelle overgrep -

 

Flere undersøkelser viser at de fleste har planlagt flukten i lang tid før de kommer til et krisesenter. Samtidig ankommer noen på grunn av akutt, truende situasjon. Krisesentrene har i de to siste årene hatt en økning i antall "dagbrukere". Kvinner som tar kontakt for råd og veiledning, men ikke føler de har behov for å være beboere.

Det vi ønsker er å avmystifisere det bildet mange har i dag at de må ha synlige "merker" for å kunne ta kontakt med et krisesenter. Vi må ufarlig gjøre det å ta kontakt, samtidig senke terskelen, slik at kvinner ser en mulighet å komme bort fra mishandleren på et tidlig tidspunkt.

 

Samfunnet trenger også en bevisstgjøring på det store problemet psykisk vold er. Vold mot kvinner og kvinners utsatthet begrenser sterkt mange kvinners mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet, Slik sett er vold mot kvinner både et menneskerettsproblem og et problem for deltagelse og demokrati.

 

 

 

 

 

Hvor langt kan du gå for

 


kjærligheten?


SJALUSI

 

-     Hvor har du vært?

 

-     Hva gjorde du?

 

-     Hvorfor ble du så lenge?

 

-     Var det andre der ­ mannfolk?

 

-     Hva snakket dere om?

 

-     Hvem dansa du med?

 

-     Det ble vel ikke bare dansing?

 

-     Jeg skjønner hva som foregå

-          bare innrøm det!

 

SJALUSI OG KONTROLL

 

-     Ikke klipp håret, jeg liker at jenter har langt hår

 

-     Ikke smink deg så mye

 

-     Jeg liker ikke at du drikker

 

-     Må du snakke så mye med andre

 

-     Ikke dans med andre gutter

 

-     Ikke kle deg så sexy hvis du skal ut uten meg

 

-     Jeg synes du er finere med andre klær

 

KONTROLL

 

-     Han spør hvor du skal

 

-     Han spør hva du skal gjøre der,  -hvem du skal være sammen  med

 

-     Han spør om du ikke heller kan være hjemme.

 

-     Han ringer deg ofte på jobben eller hjemme for å sjekke om du er der.

 

-     Han vil bringe og hente deg uten at du selv ønsker det.

 

-     Han har nøkkel til postboksen ­for sikkerhets skyld

 

BESKYLDNINGER

 

-     Du er dum, eller stygg!

 

-     Du er frigid!

 

-     Du har så teite venninner!

 

-     Familien er håpløs og bare negativ til meg!

 

-     Du er gal og trenger psykolog!

 

-     Du vet ingen ting om husarbeid!

 

-     Du bryr deg ikke om ungene!

 

-     Du baksnakker meg!

 

-   Du er egentlig ikke glad i meg!

 

VOLD

 

-     Han kjefter og er høyrøstet

 

-     Han knuser ting i sinne, sparker til møbler, dører osv.

 

-     Han gir deg ørefiker, klyper, lugger eller sparker deg.

 

-     Han har slått deg, men ber om unnskyldning og forsikrer om at det aldri skal skje igjen.

 

-     Han sier at hvis du går fra ham, så har han ingen og han vil ta livet av seg.

 

 

HVORDAN HAR DU DET?

 

-     Nikker du gjenkjennende til mye av det du har lest?

 

-     Har du forandret deg mye, og i tilfelle er det en forandring du er fornøyd med?

 

-     Opplever du at du stadig gir ham rett for å slippe å diskutere?

 

-     Har du sluttet å omgås venner han ikke liker?

 

-     Har du sluttet med aktiviteter han ikke liker?

 

-     Er du usikker og forvirret og lurer på hva du skal gjøre?