Internasjonal rapport:

Vi må samarbeide for å hindre prostitusjon og sexhandel med kvinner

ROKS internasjonale konferanse om menns vold mot kvinner, med fokus på prostitusjon og sexhandel åpnet fredag 2. februar 2001 av ROKS konferansier Angela Beausang.

  Deretter fortalte likestillingsminister Margareta Winberg om regjeringens arbeide  for å motarbeide prostitusjon og sexslavehandel. Winberg antok, slik deltagerne i paneldebatten senere på fredagen, at problemet sklir over grensene. Den svenske regjeringen arbeider derfor for å ta opp prostitusjon og sexhandel innen EU, FN og andre internasjonale organ.

Tusentals kvinner og barn fanget i sexhandel
I sin tale på ROKS konferanse sa Margareta Winberg også at vi ikke kunne peke på land i krig å si ”se de begår brudd mot de menneskelige rettighetene”.

Halvparten av kvinner er utsatte
Deretter innledet Eva Lundgren og Jenny Westerstrand fra Uppsala Universitet. Om kort tid blir deres store undersøkelse av omfanget av vold mot kvinner i Sverige presentert. De sifrene som allerede er presentert viser at nesten halvparten av alle kvinner i Sverige en eller annen gang har vært truet eller utsatt for vold av en mann de har nære relasjoner til.

  På ettermiddagen fortalte Asta Håland fra kvinnegruppa Ottar i Norge om hvordan Nettverk i Nord startet 1997, da prostitusjonen og handel av russiske kvinner fra Murmansk hadde økt dramatisk i Nord-Norge.

I dag finns det 190 bordeller i Murmansk, og sex-tjenester blir annonsert i lokale TV-stasjoner og aviser. Media har en stor rolle i den økende sekshandelen, mener Nettverk i Nord.

Asta Håland fortalte at mange TV-program i Moskva driver linjen til at staten må åpne bordeller ettersom det skulle føre til økte inntekter og økt gevinst.

I slutten av år 2000 arrangerende Nettverk i Nord en konferanse om prostitusjon i Murmansk.

- Under vårt forberedelsesarbeid fikk vi ikke støtte av myndighetene, sa Asta Håland og la vekt på den støtten Nettverk i Nord fikk av norske og svenske kvinneorganisasjoner.

  Økonomiske problem
Konferansenes første dag ble avsluttet med en paneldebatt med kvinner fra Øst-Europa. Debatten ble ledet av tidligere EU-kommisjonær Anita Gradin, som var den første EU-politiker som på alvor tok frem spørsmålet om prostitusjon og sexhandel.

Alle paneldeltagerne bekreftet at det er vanskelig for kvinner å forsørge seg selv etter Sovjetunionens fall. Den økonomiske situasjonen er veldig vanskelig for mange kvinner. De drives til, og lokkes inn i prostitusjon og sexindustrien med falske løfter om velbetalte jobber i vest, for eksempel på barer og restauranter. I mange av landene i Østen har ikke regjeringen en gang erkjent problemet, noe som gjør det vanskeligere for kvinneorganisasjonene å arbeide med problemet. Flere av deltagerne i paneldebatten la vekt på hvor viktig samarbeidet mellom landene er.

Dette ble brakt frem særlig av den litauiske representanten i paneldebatten, som fortalte at mange unge jenter som har lykkes  med å returnere hjem er redde for å gå til politiet. Jentene har ofte blitt truet eller blitt fortalt at det er mafiasyndikatet som ligger bakom den organiserte sex-slavehandelen og blitt skremt til å tie.

Vi må også kunne se inn i vår egen del av verden. For ett år siden begikk en tenåringsjente selvmord i Malmö. Hun hadde blitt lokket hit fra ett av våre naboland i Baltikum. Noen menn solgte henne i to måneder på sexmarkedet. Her ble hun kjøpt og utnyttet som seksslave av svenske menn. Til slutt ble hennes selvforakt og avmakt så stor at hun tok sats og hoppet fra en bro rett ned på en motorveg. Dagoule ble 16 år.

Det finnes tusentals Dagoule i hele verden, vi får aldri glemme det. Det finnes her midt i blant oss. I blant finnes sex-slavene skjult bakom anonyme dører til så vel luksuriøst innredde bybordeller som sluskete campinghytter. Men vi kan også møte sex-slavenes tomme blikk på hotell, barer og restauranter over alt – om vi ser etter.

Vi må se, høre, snakke og reagere!
Vi må også gjøre rent hus om alle myter og uttrykk som florerer. Det finnes ingen ”lykkelige horer” eller gledespiker”. Det kan alle som arbeider innen feltet med å tilpasse og reparere prostitusjons og slavehandels ofre bekrefte, sa Margareta Winberg.

Hun fortalte også att justisminister Thomas Bodström deklarerte at svensk målsetting er å raskt drive frem en ny felles EU strafferettslig lov mot menneskehandel og seksuell utnytting av barn.

For at vi bedre skal kunne oppdage og utred brudd, og få menneskehandlerene stilt for retten skal også samarbeidet utvikles innen den europeiske politietaten Europol og påtalemyndighet. Eurolover skal opprettes, sa Margareta Winberg.

Lørdag
”Legalisering av prostitusjon innebærer ikke en beskyttelse for kvinnen.”

Konferansen andre dag ble innledet med filmen ”Street Love”. Filmen handler om den meksikanske kvinnen Rosa Zaragoza, som kidnappes og tvinges inn i prostitusjon i syvårs alderen i Mexico City. Rosa Zaragoza skulle egentlig ha vært med på konferansen, men fikk ikke tillatelse til å forlate Mexico. I høst besøkte hun Sverige og fikk da masse støtte og oversettelses hjelp til spansk av Bernardita Nunez, ordfører i Terrefem. Etter filmvisningen fortalte Bernardita Nunez om sitt møte med Rosa Zaragoza og alle de tanker som møtet brakte. Louise Eek, journalist med egne erfaringer fra sex-industrien satte spørsmål ved myten om at prostitusjon var verdens eldste yrke.

  Om man ser det slik at prostitusjon har funnet sted i tusentals år, da er det et veldig usivilisert og uutviklet samfunn vi har i dag. Et samfunn som ikke har gått fremover, sa Louise Eek. Hun synes at loven mot kjøp av sex i prinsipp er bra, men at støtten til de som vil ut av  prostitusjonen er for dårlig.

Jeg har mange venninner som fortsatt er prostituerte, som ønsker å slutte, men som ikke kan. Louise Eek kom seg ut av sex-industrien februar 1992. Da hadde hun prøvd å slutte to ganger, men ikke klart det, siden hun ble dratt inn i 17 års alderen.

Jentene som begynner på pornoklubber aner ikke hva som venter dem.

Under ettermiddagen snakket professor Sheila Jeffrey fra Australia om de negative effektene av å legalisere bordeller. Dette har nå skjedd i flere av delstatene i Australia. Neste år kommer enda flere delstater til å legalisere bordeller. Den første som legaliserte statlige bordeller var Victoria, dette skjedde 1984.

Siden dette har sex-industrien vokst dramatisk, og antallet på illegale bordeller har økt slik at de nå overstiger antallet på legale bordeller, sa Sheila Jeffrey.

Amy Elman, fra USA har studert den svenske likestillingsmodellen under 1900-tallet. Hun forteller om de undersøkelsene hun gjorde 1990 og 1999 av mishandlede kvinner, om myndighetenes holdninger og den svenske lovstiftingens historie om prostitusjon.

  Som avslutning på lørdagen fortalte filmprodusent Alexa Wolf om sine tanker etter den hete debatten for et drøyt år siden etter hennes film ”Shocking Truth”. Om pornoindustrien og de ”normale” pornofilmer som en stor del av befolkningen helt enkelt har tilgang til hver dag gjennom betalingskanalene på TV.

Søndag
”Prostitusjon og trafikkering må kobles sammen”

  Konferansens tredje dag ble innledet med foredrag av Jolanda Grenson fra Pandora i Belgia. Hun fortalte om sitt liv som prostituert og hvordan hun kom seg ut av det. I dag arbeider hun som sosialarbeider og har startet foreningen Pandora, som hjelper prostituerte å komme bort fra sex-industrien. Nylig har Pandora fått et lokale, som finansieres av kommunen i Antwerpen.

Når Jolanda Grenson begynte å studere hadde hun ikke sittet på skolebenken på 20 år. Hun mener det er viktig å oppmuntre prostituerte å studere videre slik at de skal kunne skape seg et bedre liv.  For mange er det en vanskelig vei, all undervisningen skjer på flamsk, og mange snakker kun fransk, så de må først lære seg språket.  Dessuten handler det også om lære å uttrykke seg på en annen måte enn det språket som brukes i sexindustrien.

  Stor forskjell mellom steder
Så presenterte en representant fra Glasgow i Skottland prosjektet ”Women`s support Project/the Routes out of Prostitution partnership/Manager”. Hun fortalte om Glasgow kontra Edinburgh.

I Glasgow er arbeidsløsheten høy, mange mennesker har dårlig helse og det finnes mye prostitusjon. I Edinburgh blomster næringslivet og folk lever bedre, der er heller ikke prostitusjonen like omfattende som i Glasgow.

Prostitusjon sees i dag ikke på som en del av menns vold mot kvinner i Skottland. Kvinner i prosjektet forsøker derfor å få opp spørsmålet slik at politikerne skal se sammenhengen.

Deretter talte Julie Bindel fra University of North London. Hun snakket om menn som utnytter prostituerte. I sin forskning har Julie Bindel intervjuet menn som har blitt tatt av politiet og fått velge mellom rettssak eller å delta i et prosjekt for å rehabilitere dem. Alle sa at det var første gangen de hadde gått til en prostituert, men flere prostituerte kvinner sa de kjente igjen flere av mennene som faste ”kunder”.

  Hun kritiserer også de mange statlige helseprosjekt som drives for prostituerte. Hun mener at det fokuseres for mye på å dele ut kondomer og hjelpe kvinnene med rene nåler i de tilfeller de bruker stoff. Av mer enn 80 prosjekt i England er det kun ett som prøver å hjelpe kvinnene ut av prostitusjonen.

Ingen vilje til riktig hjelp
Bindel mener at statlige penger sløses bort på dette viset. Om regjeringen virkelig ville verne om helsen til disse kvinnene, måtte regjeringen innrømme at kvinnene blir utsatt for vold.

- Det sikreste måten å passe på at den prostituerte kvinnen ikke blir voldtatt av 20 menn om dagen, er å hjelpe henne ut av dette liv. Det er hva disse helsepengene burde gå til, sa Julie Bindel.

Hun mener derfor at England burde jobbe for å få en lignede lov som i Sverige som forbyr menn å kjøpe seksuelle tjenester av kvinner.

- Men dere skal også vite at det har vært en svensk politibetjent på en politikonferanse i England og fortalt hvordan han anser at loven ikke fungerer. Han sa også at de svenske prostituerte kvinnene ikke synes loven er bra, sa Bindel syrlig.

Argumentet for legaliseringen av prostitusjon skulle innebære å beskytte kvinnene. Ingenting kan sikre kvinnenes situasjon i prostitusjonens verden, det eneste er å hjelpe de ut av den.

Sluttet å være et menneske
Deretter vistes det en film om prostitusjon i England. I den fortalte den prostituerte kvinnen Fiona om hvordan hun totalt ble kontrollert av sin hallik. ”Det eneste jeg fikk var kondomer og 10 sigaretter om dagen. Jeg sluttet å være et menneskelig vesen.” sa Fiona. ”Og dere skal vite at 90% av de som dras inn i prostitusjon gjør det som barn, tvinges inn i det, så det handler ikke om noe fritt valg”.

Så fortalte professor Janice Raymonds fra universitetet i Massachusetts i USA om den organisasjonen hun arbeider for – Coalition Against Trafficking in Women. I følge FN er det årlig 4 millioner kvinner som forflyttes innen eller mellom land for å tvinges inn i seksindustrien. Men Coalition Against Trafficking of Women anser at det dreier seg om opp til 40 millioner kvinner.

Janice Raymonds la vekt på  hvor viktig den FN-protokollen som EU-landene i desember forrige år undertegnet i Palmero, som definerer hva trafficking er.

Det beskytter alle som er offer for trafficking, ikke bare de som kan bevise at de ble tvunget.

Ikke to skilte problem
En annen viktig del av protokollen er at den erkjenner at prostitusjon og trafficking ikke kan sees på som to skilte problem, noe som pro-sexlobbyen og de landene som har legalisert bordeller ville.

 

Janice Raymonds poengterte også viktigheten av å se at trafficking ikke bare handler om kvinner som transporteres fra ett land til et annet. Handel med kvinner kan også skje innen land og regioner.

Hun fortalte også om to store undersøkelser som organisasjonen har   gjort. En av de handler om kvinner i USA som ble tvunget inn i sex-industrien. 40 av dem kom fra andre land og 40 fra andre delstater i USA.

- Disse kvinner lider samme skade, uansett om de ble importert fra andre land eller kommer fra en annen delstat.


Tør ikke fortelle om volden
I den andre undersøkelsen ble amerikanske og utenlandske kvinner spurt om den volden de har vært utsatt for. Tallene skilte seg veldig mellom de amerikanske kvinnene og de utenlandske. 86% av de amerikanske kvinnene sa de hadde vært utsatt for vold av sine ”kunder”, mens bare 28% av de utenlandske kvinnene sa samme sak.

- Det kommer av at de utenlandske kvinnen får problemer om dette kommer frem og kvinnene legger skjul på en del for de føler skyld og skam, mener Janice Raymonds.

Hun poengterte også vekten av å synliggjøre rollen til sexkjøperne i prostitusjon og trafficking.

- Mange menn som utnytter barn, utnytter også kvinner. Det er alt for stille om disse menn sin rolle.

Janice Raymonds løftet fremvekten av å ikke kriminalisere disse barn og kvinner. I dag betraktes de som illegale innvandrere, noe som gjør at det er blitt vanskeligere for asylsøkere, samtidig som de kriminelle ligaene som utfører traffickingen blir bedre på å komme utenom visum….

  Paneldebatt avsluttet konferansen
Dagen ble avsluttet av en paneldebatt, ledet av journalist Lotta Gröning.

Debattdeltagerne var Anita Gradin (EU-kommisjonær), Christina Ask (fra Rikskriminalpolisen), Christina Almelund (fra prostitutionscentrum i Stockholm), Erika Hemtke (fra justisdepartementets strafferettsenhet), Lise Berg (statssekretær hos likestillingsminister Margareta Winberg) og Gudrun Nordborg (informasjonssjef på Brottsoffermyndigheten).

Anita Gradin mente at det trengs flere kvinnelige politikere om spørsmålet om prostitusjon og trafikkering skal løftes opp på alvor. Under sin tid som EU-politiker fikk hun støtte hos en kvinnelig fransk og tysk justisminister, men de mannlige politikerne var uinteresserte.

Sofia Ask fra Rikskriminalpolitiet fortalte om hvor mange politidistrikt utenfor storbyene, som for bare tre år siden rapporterte at det ikke forekom noe prostitusjon idet hele tatt. Bevisstheten har nå økt, men i følge Sofia Ask er det ikke et prioritert område i mange politidistrikt og det kreves mye utdannelse.

Sverige er mindre attraktivt
Erika Hemtke fortalte at 200-400 kvinner hvert år tvinges til Sverige gjennom trafficking. Hun sa også at justisminister hadde fått indikatorer på at Sverige ikke var et like attraktivt land for menn som utnytter kvinner gjennom trafficking etter at loven mot kjøp av seksuelle tjenester ble innført.

Gudrun Norborg fremhevet viktigheten av å erkjenne og se ofrenes lidende. På dette viset løftes bakmennenes rolle mer frem. Hun sa og at det finne store forventinger utenlands på den svenske sexskjøploven. ”Kvinner har sagt til meg at dette ikke bare er viktig for svenske kvinner, men også for alle kvinner i verden”.

Christina Almelund fra Prostitutionscentrum i Stockholm fortalte om de prostituerte kvinner og menn som selv søker hjelp hos Prostitutionscentrum har en del saker felles. De aller fleste har vært utsatt for overgrep i barndommen, ikke blitt tilstrekkelig sett og bekreftet av sine foreldre, vært stille i klassen og hatt sykdommer som bulimi eller anoreksi.

Det behøves nasjonale prostitusjonssentre
Christina Almelund ønsket og at et nasjonalt prostitusjonssenter ble innrettet i Sverige, tilsvarende det som finnes i våre nordiske naboland. Målet må være at prostituerte i mindre byer og på landet har muligheten til å få hjelp til å komme seg ut av prostitusjonen.

Lise Bergh, satssekretær hos likestillingsminister Margareta Winberg, sa at østlige land som søker medlemskap i EU viser lite interesse for handel med kvinner og  prostitusjon. På reiser til disse landene i høst har mange gitt uttrykk  for at dette ikke er viktige spørsmål for dem, at de heller vil arbeide med spørsmål som å privatisere kullgruver.

Hele konferansen ble avsluttet med at ROKS konferansier Angela Beausang leste opp en uttalelse, som konferansedeltagerne besluttet å vedta. På forslag fra konferansedeltagerne ble det besluttet at uttalelsen skulle sendes til alle EUs regjeringer.