Krisesentersekretariatet


Tilbudsfolder

Arabisk Engelsk Russisk Thai Urdu Bulgarsk Norsk Samisk Tyrkisk

Engelsk Arabisk Norsk Russisk Spansk Polsk Samisk Thai

Retten til et liv uten vold Illustrasjon - copyright:Stockbyte

Vi er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform:

"Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale."

Seksualisert vold mot kvinner er et hinder på veien mot målene om likestilling, utvikling og fred. Vold mot kvinner både krenker, svekker og opphever kvinners mulighet til å bruke sine menneskerettigheter og fundamentale friheter.


 

Livestream - markering av taushet tar liv-kampanjens innspurt

På FNs menneskerettighetsdag avsluttes årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner. Vi inviterer derfor til en markering i LDOs lokaler der blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, vil motta Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav.

Du kan følge markeringen direkte ved å klikke her

Dato: Onsdag 10. desember
Tid: 09.00-10.00
Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler

Kjøpte du min datter i natt?Kjøpte du min datter i natt?
Den som kjøper sex er aktiv deltaker i et marked som systematisk ødelegger mennesker. Prostitusjon er vold mot kvinner og må bekjempes – ikke legaliseres.

Les brosjyren »

 

Halvdagsseminar om vold mot kvinnerEN GLOBAL EPIDEMI
Halvdagsseminar om vold mot kvinner i et menneskerettighetsperspektiv på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november. Dette vil du ikke gå glipp av!

Les pressemeldingen »

 

Nordiske Kvinner Mot VoldMENNS VOLD RAMMER JENTER OG KVINNER GJENNOM HELE LIVSLØPET
"Jeg har møtt mange kvinner som har levd med en voldelig partner, og jeg er alltid imponert over deres mot," sa Kronprinsesse Mary av Danmark da hun åpnet Nordiske Kvinner Mot Vold 2014.

Les pressemeldingen »

 

VOLD MOT ELDREVOLD MOT ELDRE – usynlige overgrep
Overgrep mot eldre skjer i den private sfæren og av personer som står vedkommende nær. Til tross for manglende statistikker, og at det snakkes lite og sjelden om temaet, antar man at rundt 22 000 eldre blir utsatt for overgrep hvert år i Norge.

Les pressemeldingen »
Last ned brosjyren [pdf] »

 

Statsbudsjettet 2015STATSBUDSJETTET, TRYGT OG GODT FOR HVEM?
Finansminister Siv Jensen kaller statsbudsjettet for 2015 for godt og trygt. Leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl er bekymret og stiller spørsmålet «trygt for hvem?»  - Dette er et svik for mange voldsutsatte. Ut fra statsbudsjettet fremkommer det ingen indikasjoner på at regjeringen ønsker å styrke krisesentrene. Intensjonen med Krisesenterloven fra 2010 var et tilgjengelig og likeverdig tilbud. Dette er ikke realiteten for mange voldsutsatte som har behov for et trygt sted å flykte til når livssituasjonen blir uutholdelig og livsfarlig, sier hun.

Les pressemeldingen »

 

En global epidemiEN GLOBAL EPIDEMI
Hold av 25. november,
Den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner, og halvdagsseminaret
“Vold mot kvinner i et menneskerettighetsperspektiv – i Norge og internasjonalt.”

Les invitasjonen »

 

Norges Kvinnelobby-logoSKYGGERAPPORT TIL BEIJING-PLATTFORMEN
Krisesentersekretariatet har sammen med de andre foreningene i Norges Kvinnelobby utarbeidet en
skyggerapport til FN vedrørende Norges forpliktelser i henhold til Beijing+20.

Les pressemeldingen »

 

VektskålSexkjøpslovens formål er langt på vei innfridd
Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Evalueringen viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft.

Les pressemeldingen »
Les evalueringen »

 
 

maddam-logoFATTA!
Lone Alice Johansen, informasjonsrådgiver for Krisesentersekretariatet gjesteblogger for Maddam om Nordisk Forum

Les bloggen »

 

Nordiske Kvinner mot VoldNordiske Kvinder mod Vold 2014 -
”Vold mod kvinder i et livsperspektiv”
Mænds vold mod kvinder og børn

LOKK har hermed fornøjelsen af at indbyde til konferencen Nordiske Kvinder mod Vold 2014.
Dette års tema: ”Vold mod kvinder i et livsperspektiv – mænds vold mod kvinder og børn” sætter fokus på at vold i nære relationer forekommer i alle livsfaser og kræver forskellige typer indsatser.

Les innbydelsen »
Les programmet »

 

Lone Alice JohansenNordisk kvinnebevegelse krever handling
Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet overleverte på vegne av den nordiske kvinnebevegelsen søndag 15. juni 63 punkter som vi ønsker at landene våre skal oppfylle. Det er nesten 20 år siden landene vedtok handlingsplanen fra Beijing. Nå er det p å tide å oppfylle disse og nye krav.

Les pressemeldingen »

 

Nordisk Forum Malmö 2014Glimt fra krisesentrene – i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner
Under Nordiske kvinner mot volds konferanse på Nordisk Forum i Malmø 14. juni var det bred enighet om at krisesentrene og det politiske pådriverarbeidet, er og har vært et av de viktigste tiltak som har vært opprettet for voldsutsatte kvinner og deres barn etter 2. verdenskrig.

Les pressemeldingen »

 

Nordisk Forum Malmö 2014Nordisk Forum på trappene
Nordisk Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights går av stabelen allerede torsdag denne uken. Programmet er stort og omfattende. Det er ventet mange tusen deltakere sammen med toppolitikere, hverdagshelter, forskere, aktivister, artister, kulturprofiler og næringslivstopper. Seminaret "Glimt fra krisesentrene former for vold mot kvinner - i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner»" arrangeres av Nordiske Kvinner mot Vold som del av det åpne programmet til Nordisk Forum lør den 14. juni, kl. 10-12, rom: Davis.

Flyer seminar »
Pressemelding »
Program Nordisk Forum »
Brosjyre Nordisk Forum »
Flyer Nordisk Forum »
Film Nordisk Forum »

  

FOKUSWAVE

Krisesentersekretariatet - Storgata 11, 0155 Oslo - Telefon 23 01 03 00 - Fax 23 01 03 01
© 2004-2014

webdesign: dolfingurl