Krisesentersekretariatet


Tilbudsfolder

Arabisk Engelsk Russisk Thai Urdu Bulgarsk Norsk Samisk Tyrkisk

Engelsk Arabisk Norsk Russisk Spansk Polsk Samisk Thai

Retten til et liv uten vold Illustrasjon - copyright:Stockbyte

Vi er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform:

"Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale."

Seksualisert vold mot kvinner er et hinder på veien mot målene om likestilling, utvikling og fred. Vold mot kvinner både krenker, svekker og opphever kvinners mulighet til å bruke sine menneskerettigheter og fundamentale friheter.


 

Stopp vold mot kvinner«Stopp vold mot kvinner» - en parole vi ikke skulle behøve å gå under
I dag markeres den internasjonale kvinnedagen i alle verdens land. I Oslo er STOPP VOLD MOT KVINNER en av hovedparolene i årets tog. Aldri før har så mange sagt at "Nok er nok" da det er klare indikasjoner på at vi i år vil få tidenes største oppmøte ved markeringene over hele landet.

Les pressemelding »

 

Ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtektGrusomme tall på hva vi vet er virkelighet
Ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt viser realiteten for en betydelig del av befolkningen i Norge. Undersøkelsen viser at 1 av 10 kvinner er utsatt for voldtekt i løpet av livet, halvparten hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år og de fleste kjente overgriperen. 8,2 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for grov partnervold.

Les pressemelding »
Les rapporten »

 

Nordisk Forum Malmö 2014Nå skjer det – Nordens største likestillingspolitiske møte på 20 år
Velkommen bak kulissene til Nordisk Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Nå er det fire måneder igjen. Første skisse til program for Nordens største feministiske forum er offentliggjort. Det er ventet mange tusen deltakere sammen med toppolitikere, hverdagshelter, forskere, aktivister, artister, kulturprofiler og næringslivstopper. Seminaret "Krisesentrene i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner" arrangeres av Nordiske Kvinner mot Vold som del av det åpne programmet til Nordisk Forum.

Les mer »
Flyer »
Brosjyre »
Film »

 

Norges KvinnelobbyOrganisasjoner går sammen i Norges Kvinnelobby
Krisesentersekretariatet var med på å skape historie da Norges Kvinnelobby ble opprettet den
27. januar 2014. Krisesentrenes mål er å bekjempe alle former for diskriminering og
undertrykking av kvinner.

Les pressemelding »

 

Se volden«Se volden»
Prosjektet «Se volden!» har vært gjennomført i 2013 av KUN senter for kunnskap og
likestilling, Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
(RVTS) Midt og Nord, og Krisesentersekretariatet gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen.
Målet med prosjektet var å avholde fagdager for å gi kunnskap om viktigheten av å «se volden» for de som i sitt arbeid er i kontakt med barn på daglig basis. Skole og
barnehage, helsestasjon og barnevern samt frivillige arenaer var målgrupper for prosjektet.

Les prosjektrapport »

 

Juleaksjonen 2013«Det var den beste jula jeg noen gang har hatt»
Gjennom «Juleaksjonen 2013» gir Gjensidigestiftelsen 1,1 millioner for å gi barn på krisesentrene «en helt vanlig jul». Hvert år må mange barn feire jul sammen med mor på et av landets krisesentre på grunn av vold. Krisesentrene er derfor svært glad for bidraget fra Gjensidigestiftelsen, som gir de en mulighet til at barn får oppleve en god julefeiring med ulike juleaktiviteter og ikke minst julegaver.

Les pressemelding »

 

Kvinnens plass?Vold mot kvinner – et hinder for demokrati og deltagelse
Hundre år etter at kvinner har fått stemmerett, blir de fortsatt gjennom vold og trusler forsøkt hindret i å delta i demokratiet. 25. november, på FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, markerer vi vår motstand med et fakkeltog. Oppmøte er på Jernbanetorget kl. 17:00.

Les pressemelding »
Flyer »

 

”Stemmerett i 100 år - sikret kvinners kår?”Årets kampanje: ”Stemmerett i 100 år - sikret kvinners kår?”
LO og Krisesentersekretariatet har i år gått sammen om å markere FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. Kampanjen starter den 25. november og varer til og med 10. desember.

Om kampanjen »
Faktahefte »
Plakat »

 

Halvdagskonferanse Rød knappHalvdagskonferanse Rød knapp STOPP VOLD MOT KVINNER
Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER arrangerer halvdagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo,
25. november, kl. 12-16. Det er ingen påmelding, ingen inngangsavgift, men mange viktige temaer står på programmet. Kom og marker FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner sammen med oss, vel møtt!

Les flyer »
Last ned program »

 

Brosjyre om juridiske rettigheterBrosjyre om juridiske rettigheter og hjelp til overgrepsutsatte på flere språk
Brosjyrene kan bestilles hos Krisesentersekretariatet pr mail og er gratis.

Les pressemelding »

 

Styrebesøk på KyprosKrisesentersekretariatets styre besøker samarbeidsorganisasjonen SPAVO på Kypros
Kypros får sitt første spesialbygde krisesenter for voldsutsatte kvinner og deres barn. Senteret bygges gjennom EØS-midler fra Norge, og Krisesentersekretariatet er norsk partner.

Les pressemelding »

 

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, og Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.Økt botidskrav rammer voldsutsatte
- Vi anerkjenner og er glade for at den nye regjeringen i sin politiske plattform vil ha vold i nære relasjoner som et viktig innsatsområde. Samtidig er vi svært kritiske til at regjeringen vil heve botidsregelen fra tre til fem år. Dette kan medføre økt fare for at mange voldsutsatte i realiteten vil bli enda lenger hos overgriperen, sier Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, og Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

Les pressemelding »

 
  

FOKUSWAVE

Krisesentersekretariatet - Storgata 11, 0155 Oslo - Telefon 23 01 03 00 - Fax 23 01 03 01
© 2004-2014

webdesign: dolfingurl