Filmer

Det er laget to filmer om og for barn på krisesenter:

Filmene har en veileder som du kan laste ned her.

Det trygge huset
Barn som har bodd på krisesenteret forteller om sine opplevelse.

Her finner du filmen “Det trygge huset”på arabisk

Her finner du filmen “Det trygge huset”på engelsk

Her finner du filmen “Det trygge huset” på nordsamisk

Her finner du filmen “det trygge huset” med engelsk tekst

Fuglekassa
En kort informasjonsfilm om krisesenter.

Her finner du filmen “Fuglekassa”på arabisk

Her finner du filmen “Fuglekassa”på engelsk

Her finner du filmen “Fuglekassa” med engelsk tekst

Her finner du filmen “Fuglekassa” på nordsamisk

Første gang det har blitt laget filmer for barn på krisesenter

Fra 1992 og til og med 2015 har 43 676 barn hatt et opphold på et av landets krisesentre sammen med, i all hovedsak, mor. På krisesenteret i Salten bor det mellom 20 og 30 barn årlig, og barna tilbringer mellom 1000 og 2000 brukerdøgn på senteret hvert år. Disse barna har måtte flykte fra sitt hjem på grunn av vold, trusler og utrygge forhold.

– Dette er første gang det har blitt laget slike filmer for barn som kommer på krisesenter. Barn som kommer til krisesenteret sammen med mor, og i noen tilfeller sammen med far, kommer på grunn av ulike typer for vold. Det kan være at barna selv har vært direkte utsatt for vold både fysisk og psykisk.  Andre ganger har de vært vitne til at mor eller far har blitt utsatt for vold. Det å være vitne til vold er like alvorlig som selv å ha blitt utsatt for vold, sier leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl i sin tale under premierelanseringen.

Filmene skal gi nyankomne barn informasjon og forståelse for hva et krisesenter er, hvordan det er å være barn på krisesenter og veien fremover.Målet er at alle barn som kommer på krisesentre i Norge skal få se filmene. Foreldrene til barn som bor på krisesenter vil også kunne ha nytte av filmene, i likhet med de ansatte på sentrene. Filmene skal videre kunne brukes i veiledning, undervisning og i samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet.

Filmene er laget av Mikrofilm, med støtte fra Redd Barna gjennom ExtraStiftelsen, Justis-og beredskapsdepartementet og Bufdir. Filmene er oversatt til tre språk.