Brosjyrer

Brosjyrer (2)

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er sjelden tema i samtaler hos lege, hos Nav, i barnevernet, i møte mer helsesøstre, barnehage og skole osv. Det kan være usikkerhet på hvordan vi skal gjennomføre en samtale eller spørre om vold. Man er redde for å tråkke over andres grenser og at man skal skade relasjonen man har til barna eller foreldrene. Mange mangler også kunnskap om sammenhengen mellom vold og fysiske eller psykiske plager. Krisesentersekretariatet har utarbeidet en rekke brosjyrer som kan gi mer kunnskap.

Beskyttelsestiltakene kode 6 og kode 7 – en veileder om rettighetene til personer som lever på sperret adresse kode 7 og strengt fortrolig adresse kode 6

Den tause volden – vold mot personer med nedsatt funksjonsevne

Alle har rett til et likeverdig tilbud fra det offentlige, og at det er tilpasset det behovet de har.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2015
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk

Den usynlige volden – vold mot eldre
Om krisesentrenes tilbud for alle som møter eldre gjennom sitt arbeid
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2014
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk

Alle barn er alles ansvar – vold mot barn
Om krisesentrenes tilbud til alle som jobber med barn.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2013
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge
Om hva man har krav på og hvor man kan henvende seg for å få hjelp
Brosjyre, Krisesentersekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning, 2013
Brosjyrene finnes kun elektronisk og på følgende språk:
arabiskbulgarskengelskkurdisknorskrussisksamisksomaliskthaityrkiskurdu

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?
Om vold mot unge jenter – rettet mot ungdom fra 12-18 år
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2002
Brosjyren finnes kun elektronisk og på følgende språk: Norsk

Bestilling av matriell mailes til: post@krisesenter.com