Bidra

anna-kolosyuk-551398-unsplash

GI ET BIDRAG

Takk for at du ønsker å gi et bidrag til kvinner og deres barn på krisesentrene i Norge! Hver krone er med på å skape forskjell i deres liv.

Krisesentersekretariatet administrerer tre ulike fond. Dette er midler som blir gitt gjennom aksjoner, priser og gaver fra bedrifter, ulike forbund og enkeltpersoner.
Målet med fondene er å fremme livskvaliteten til kvinner og deres barn som bor på krisesentrene gjennom sosiale tiltak. Det kan ytes støtte til utgifter til sosiale- og fritidsaktiviteter som turer, feiring av tradisjonsdager, kino- og teaterbesøk ol. Videre ytes det også støtte til hobbymateriell, gjenstander etc. som bidrar til å heve livskvaliteten til kvinner og deres barn på krisesentrene.

Hvert eneste år bor flere tusen kvinner og barn på krisesenter på grunn av alvorlige krenkelser av sine fundamentale menneskerettigheter. Barn som er vitne til vold, er også ofre for vold. Det er derfor viktig å ivareta deres grunnleggende behov for trygghet og forstå dem som selvstendige individer med egne behov.

Kvinner og deres barn som bor på krisesenter mottar bistand og støtte av ansatte som viser respekt og medfølelse – men, de har også behov for å tenke på noe helt annet ved å delta i ulike sosiale aktiviteter.

Egne fond øremerket sosiale tiltak for kvinner, barn og ofre for menneskehandel på krisesentre, skal bidra til et positivt innhold i hverdagen under oppholdet på krisesenteret.

Fondene yter ikke støtte til tiltak som faller inn under det offentliges ansvar. Det er utarbeidet statutter og mandat for bruken og administrering av fondene. Det er kun krisesentrene som kan søke om midler fra fondene.

Gi ditt bidrag på konto 1607.43.15031
Merk med fondet du ønsker å støtte