Krisesentersekretariatet


  Illustrasjon - copyright:Stockbyte

Bestilling av informasjon og rapporter


Brosjyre - Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge

"Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge"

Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse. Denne brosjyren gir deg informasjon om hva du har krav på og hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Heftet er utarbeidet med midler fra Justisdepartementet og oppdatert i samarbeid med Kontoret for voldsoffererstatning i 2013, og er dermed gratis.

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: norsk, samisk, engelsk, urdu, somalisk, thai, bulgarsk, tyrkisk, russisk, kurdisk og arabisk.
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com eller ljo@krisesenter.com

Brosjyre - Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen

"Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen"

En praktisk veileder, utgitt av Lo og Krisesentersekretariatet, om hvordan tillitsvalgte og bedrifter kan bistå voldsutsatte kvinner med hjelp og informasjon om muligheter og rettigheter. Heftet er gratis.

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Engelsk og Norsk
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com


Rapporten - Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring

"Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring"

Rapporten "Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel- en utfordring" er skrevet i 2009 av Cand. Polit. Rachel Eapen Paul og Cand. Polit. Lene Nilsen. Målet med prosjektet var å fortelle historiene til kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel, å belyse utfordringene samfunnet står ovenfor samt å foreslå ytterligere tiltak for å møte kvinnenes behov. Rapporten er opprinnelig skrevet på engelsk. Heftet er utarbeidet med midler fra Helse og rehabilitering, og er dermed gratis.

Rapporten kan bestilles på følgende språk: Engelsk og Norsk
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com


Brosjyre - Ekte kjærlighet er fri for vold

Brosjyre - "Ekte kjærlighet er fri for vold"

Brosjyren illustrerer krisesentrenes tilbud ved hjelp av bilder tatt på krisesenter og lite tekst.

Brosjyren er gratis for medlemmer av Krisesentersekretariatet.
Pris 20 stk. brosjyrer: kr. 800,-

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com, ljo@krisesenter.com


Brosjyre - Ekte kjærlighet er fri for vold

Plakat - "Ekte kjærlighet er fri for vold"

Plakaten illustrerer krisesentrenes tilbud ved hjelp av bilder tatt på krisesenter og lite tekst.

Pris 50 stk. plakater: kr. 1000,-
Plakaten kan bestilles på følgende språk: Norsk
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com, ljo@krisesenter.com


Rapport - Vi bor her fordi pappa slår mamma

"Vi bor her fordi pappa slår mamma"

Rapport som tar for seg kommunikasjon med barn på krisesenter.
Rapporten koster kr 125,- og kan bestilles fra:

Krisesenteret i Moss
Postboks 2093, 1521 Moss
Tlf. 69 25 05 50  Fax 69 25 75 07
E-mail: post@krisesenteret-moss.no

Rapporten kan bestilles på følgende språk: Norsk
Les mer her »


Jubileumsheftet "Kvinnerommet"

Jubileumsheftet "Kvinnerommet"

"Kvinnerommet" er Krisesenterbevegelsens 30 års jubileumshefte, og er en heder til solidariteten fra alle de kvinner som har trukket lasset fra den første krisetelefonen ble åpnet i mai 1978 til dagens Krisesenterbevegelse.

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com


Hjelperens rolle

Hjelperens rolle
- i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

En veileder om hjelperens rolle i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn.
Utgitt av Krisesentersekretariatet, og kan bestilles gratis.

Veilederen kan bestilles på følgende språk: Engelsk og Norsk.
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com

Veiviser til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel

Hefte som handler om handel med kvinner til utnyttelse i prostitusjon.
Utgitt av Krisesentersekretariatet 2007, og kan bestilles gratis.

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Engelsk og Norsk.
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com

Alle barn er alles ansvar

Brosjyren gir alle som møter barn gjennom sitt arbeid kunnskap om krisesentrenes tilbud.
Utgitt av Krisesentersekretariatet 2013, og kan bestilles gratis.

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk.
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com

Last ned [pdf] »

Vold mot eldre

Brosjyren gir alle som møter eldre gjennom sitt arbeid kunnskap om krisesentrenes tilbud.
Utgitt av Krisesentersekretariatet 2014, og kan bestilles gratis.

Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk.
Bestilling mailes til: tsm@krisesenter.com

Last ned [pdf] »


 

Krisesentersekretariatet -Karl Johans gt 16b, 0154 Oslo
© 2004-2015